Εκπαίδευση χρήσης

Η INTERACTIVO  σας εφιστά την προσοχή στο θέμα εκπαίδευσης και χορήγησης πιστοποιητικών παρακολούθησης μαθημάτων στην χρήση των SmartBoards και του λογισμικού Smart Notebook.
Μόνο φορείς που φέρουν τα ανάλογα  λογότυπα πιστοποιήσεων μπορούν να προσφέρουν επίσημα τέτοιου είδους υπηρεσίες και να εκδίδουν certificates εκπαίδευσης το οποίο εκδίδει η INTERACTIVO για λογαριασμό του φορέα και στο όνομα του εκπαιδευόμενου.

 

Οι πιστοποιημένοι φορείς  αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Smart.
https://www.smarttech.com/Resources/Training/SMART+Certified+Training+Centers/Find+SMART+Training+Center+Locations

 

Η γνώση μοχλός προόδου και ανάπτυξης.

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σηματοδοτεί την έλευση μίας νέας εποχής με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης με ταχείς ρυθμούς. Δημιουργούνται έτσι αυξημένες απαιτήσεις διαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η Interactivo δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση και στην υποστήριξη των προιόντων που διαθέτει.

Πιστεύοντας ότι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσετε την επένδυση που κάνατε είναι η εκπαίδευσή σας φροντίζει ώστε το προσωπικό σας να είναι άριστα καταρτισμένο στην σωστή  χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού που προμηθετήκατε.

Η εκπαίδευση γίνεται απο πιστοποιημένους εκπαιδευτές .

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει :

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού επικοινωνήστε με το τμήμα εκπαίδευσης.

 

Loading