Παραδείγματα επιτυχίας

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται σχολεία τα οποία έχουν υιοθετήσει την Τεχνολογία Smart στο εκπαιδευτικό τους σύστημα με μια πληθώρα διαδραστικών συστημάτων και υπηρεσιών της Smart. Παράδειγμα προς μίμηση είναι τα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ” τα οποία φέρουν και το αντίστοιχο logo πιστοποίησης της Smart.

 

Εντάξτε και το δικό σας σχολείο ή επιχείρηση στην κατηγορία αυτή και κάντε χρήση των ειδικών προνομιακών εκπτώσεων και παροχών που προσφέρει η Smart  και η INTERACTIVO.

 

Case Studies

  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
  2. ­ΣΧΟΛΕΣ ΜΩΡΑΙΤΗ
  3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ
  4. CAMPION SCHOOL

 

 

Loading