Τα εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ υλοποιούν το σχολείο του μέλλοντος με πίνακες SMART Board

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008

 

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ SMART Board ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Σχολείο του Μέλλοντος είναι πλέον γεγονός!
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στην πρωτοπορία και στις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις, υλοποιούν το όραμά τους: ένα Σχολείο που διατηρεί πετυχημένα στοιχεία του παρελθόντος και παράλληλα παρακολουθεί τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες και τις αντιλήψεις μιας παγκόσμιας προοπτικής.

 

Στο Σχολείο του Μέλλοντος, ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής. Εγκαταλείπει τον ρόλο του παρουσιαστή και παντογνώστη, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, συλλέγουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, τις αξιολογούν και τις επεξεργάζονται ακολουθώντας το πνεύμα της συνεργατικής μάθησης με στόχο τη βιωματική γνώση και διδασκαλία μεταμορφώνει τον παθητικό μαθητή σε δημιουργό και υπεύθυνο της δικής του γνώσης.
Τα βιβλία και τα τετράδια αντικαθίστανται από την «ηλεκτρονική τσάντα» (ελαφρύ ατομικό Tabletpc) με αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό ενώ ο μαυροπίνακας της τάξης παραχωρεί τη θέση του στην ψηφιακή οθόνη, τον «έξυπνο» πίνακα της SMART Board, που αποτελεί τον πυρήνα της καθημερινής διδασκαλίας και της συνεργασίας των ομάδων.

 

Οι διαδραστικοί πίνακες SMART Board, ανεπτυγμένοι με την απαράμιλλη τεχνολογία της SMART Technologies αποτελούν τους πίνακες του 21ου αιώνα, ανοίγοντας στον μαθητή ένα άμεσο και σύγχρονο παράθυρο στη γνώση. Με εγκατεστημένο λογισμικό, άπειρες εκπαιδευτικές δυνατότητες, αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό, που πλέον μπορεί να αναπτύξει τη δική του φόρμουλα διδασκαλίας, αλλά και για τον μαθητή καθώς αναιρεί το μονοδιάστατο τρόπο παράδοσης του μαθήματος προσδίδοντάς του μια διάσταση ψυχαγωγίας και καθιστά το μαθητή ενεργό μέρος αυτού.

 

Επιλέγοντας τους διαδραστικούς πίνακες SMART Board, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα εντάσσονται στη διεθνή οικογένεια SMART Board, από εκπαιδευτικούς και όχι μόνο οργανισμούς που θέλουν να χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας. Η επιλογή των Εκπαιδευτήριων Δούκα αποτελεί πιστοποίηση ότι οι πίνακες SMART Board είναι πλέον το σκαλοπάτι για υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, δηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Loading