Ανάκληση Κωδικού

Ανάκληση Κωδικού Ενεργοποίησης Smart Notebook

Εχετε χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό ενεργοποίησης του λογισμικού SMART Notebook ?

Εφόσον είχατε δηλώσει τον σειριακό αριθμό του πίνακα όταν τον αγοράσατε βάλτε ξανά τον σειριακό αριθμό για να ανακαλέσετε τον Κωδικό Ενεργοποίησης του Notebook.

Σύγκριση μοντέλων

 

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση

Εχετε κάποιο πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση μετά την εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή σας? Βάλτε το  product και το ID εγκατάστασης για να λάβετε το Κλειδί Ενεργοποίησης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Loading