Αιγαίο

 

Η Ευφυής Εκπαίδευση smartedu.gr αναζητά και προμηθεύει τεχνολογικά εργαλεία που είτε έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν με κατάλληλες προσαρμογές. Αξιολογεί αυτά τα μέσα συστηματικά και με έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους, με στόχο τη σύνθεση ολοκληρωμένων λύσεων για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτήρια ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 

 

Η Ευφυής Εκπαίδευση smartedu.gr είναι υπεύθυνη για τη μεταπώληση, τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη των προϊόντων της SMART Technologies στις περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου.

web:      www.smartedu.com.gr
blog:      intelligent-education.blogspot.com
e-mail:   info@smartedu.gr
phone:   +308011133200

 

Loading