Σειρά M600V

Η διαδραστική μάθηση αρχίζει εδώ.


Οι διαδραστικοί πίνακες της σειράς SMART Board 600V είναι η ιδανική εισαγωγή στην ψηφιακή μάθηση. Προσφέρουν φυσικές λειτουργίες αφής, οι οποίες καθιστούν εύκολη τη χρήση του για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς και επιτρέπουν ταχεία και επιτυχή εξοικείωση. Ο διαδραστικός πίνακας συνδέεται σε έναν υπολογιστή και ένα ψηφιακό βιντεοπροβολέαπροβολέα. Από τον υπολογιστή τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμφανίζουν και να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μαθημάτων πάνω στη διαδραστική επιφάνεια, και μπορούν να ελέγχουν εφαρμογές και να γράφουν σημειώσεις χρησιμοποιώντας είτε το δάχτυλό τους ή ένα στυλό.

Με τον διαδραστικό πίνακα SMART Board M680V, όλοι οι σπουδαστές μπορούν να
ωφεληθούν από την άμεση, διαδραστική μάθηση. Αυτός ο διαδραστικός πίνακας είναι εύκολος στη χρήση, λειτουργεί με την αφή και συνδυάζει την ποιότητα και το προσιτό κόστος. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του μαθήματος με έναν φυσικό τρόπο είτε με το δάχτυλό τους ή με την παρεχόμενη γραφίδα.

 

Ολα τα μοντέλα συνοδεύονται με το λογισμικό SMART Notebook Basic  στην Ελληνική γλώσσα.

Συμμετοχή για όλους τους σπουδαστές.

Με την σειρά  680V, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να παρουσιάσουν δυναμικά μαθήματα που επιτρέπουν τη συμμετοχή των σπουδαστών ανεξάρτητα από τύπο μάθησης. Με την προσθήκη ζωντανών εικόνων και βίντεο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τα μαθήματα πιο ελκυστικά για τους σπουδαστές που μαθαίνουν καλύτερα οπτικά. Μπορούν επίσης να προσθέσουν συμμετοχικές δραστηριότητες για κιναισθητικούς σπουδαστές, να χρησιμοποιούν τον ήχο για τους ακουστικούς σπουδαστές και να προσφέρουν σε σπουδαστές με ειδικές ανάγκες πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να χειριστούν τις πληροφορίες.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕΙΡΑΣ SBM600V

Τεχνικό Φυλλάδιο SBM680v2 (77″)

Tεχνικό φυλλάδιο SBM685V (87”)

Διαφορές Pen Tray των σειρών 600 και 600V

ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 Χρόνια με την αγορά + 3 Χρόνια με αγορά πακέτου εγγύησης.

Loading