Πίνακες προβολής

Αξιοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες ενός Διαδραστικού Βιντεοπροβολέα επιλέγοντας τον κατάλληλο πίνακα προβολής.
Οι ειδικά για αυτόν τον σκοπό πίνακες της SMIT έχουν λεπτό σχεδιασμό ώστε να επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του βιντεοπροβολέα.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

SMIT FOR EPSON595WI

Loading