ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε για την παραγγελία σας. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικαιροποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ “ΕΠΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ” ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ή ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ.
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ) ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Μετά την αποστολή  και αποδοχή της παραγγελίας δεν δύναται καμία αλλαγή, παραμετροποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας ούτε δύναται επιστροφή προκαταβολής ή συμψηφισμός με άλλα προϊόντα υπό παραγγελία.ούτε δύναται επιστροφή προκαταβολής ή συμψηφισμός με άλλα προϊόντα.

Τα προιόντα παραδίδονται εντός Αττικής δωρεάν. Εκτός Αττικής παραδίδονται σε συνεργαζόμενα πρακτορεία με κόστος κίνδυνο και ασφάλιση του πελάτη.

Σε όλα τα προιόντα παρέχονται οι εγγυήσεις των εργοστασίων που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων.

Προς διασφάλιση της καταβολής του τιμήματος η εταιρεία παρακρατεί την πλήρη κυριότητα και νομή των πωληθέντων προιόντων/εμπορευμάτων του αγοραστή θεωρούμενου ως απλού κατόχου αυτών βάσει της έννομης σχέσης της πώλησης χωρίς  δικαίωμα μεταβίβασης σε τρίτο με οποιαδήποτε νομικό τύπο,ακόμα και κατά χρήση. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής οιασδήποτε εκ των οριζομένων δόσεων των οποίων έχει παρέλθει η δήλη ημέρα πληρωμής χωρίς να έχουν καταβληθεί,καθίστανται αυτόματα και άνευ ετέρου ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και όλες οι υπόλοιπες δόσεις ως ποινική ρήτρα για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης απο την πλευρά του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση οποιασδήποτε δόσης ή ανοικτού υπολοίπου καθιστά το σύνολο της οφειλής έντοκο εις βάρος του αγοραστή με τον νόμιμο τόκο, απο την ημερομηνία καθυστέρησης οπότε και κατέστη υπερήμερος.
Αρμόδια για κάθε δικαστική επίλυση είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.