Τεχνολογία προσαρμοσμένη στους εκπαιδευτικούς

......Lyra είναι ένας μικρός αστερισμός στον βόρειο ουρανό που φιλοξενεί τον Vega, ένα από τα φωτεινότερα αστέρια του νυχτερινού ουρανού, και το Νεφέλωμα του Nebula.

Όλες οι λειτουργίες της διαδραστικής οθόνης Newline έχουν αναπτυχθεί για να σας προσφέρουν τη μέγιστη υποστήριξη χωρίς περίπλοκες διαδικασίες που μειώνουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλων και μαθητών.
Στόχος της Newline είναι να κάνει τη χρήση της οθόνης αφής και την ενσωμάτωση στην τάξη όσο το δυνατόν πιο εύκολη και φυσική, προκειμένου να σας επιτρέψει να εστιάσετε στη διδασκαλία ακριβώς όπως θέλετε, προσφέροντας στους μαθητές τη βοήθεια που χρειάζονται.