Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι συνεργάτες μας σας εξασφαλίζουν την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση του εξοπλισμού σας από οπουδήποτε τον έχετε προμηθευτεί.

installation icon
Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη του χώρου πριν την αγορά του εξοπλισμού
 • Απεγκατάσταση παλαιού εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση του διαδραστικού σας πίνακα στον τοίχο που θα μας υποδείξετε
 • Εγκατάσταση του προβολικού συστήματος
 • Εγκατάσταση ηχείων
 • Εγκατάσταση οθονών προβολής
 • Καλωδίωση/Συνδεσμολογία του εξοπλισμού μέσω καναλιών
 • Μελέτη/Εγκατάσταση ηχητικού συστήματος
 • Εγκατάσταση μικροφωνικού συστήματος
 • Εγκατάσταση  Video Conference
 • Επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού

Loading