Παρουσίαση των διαδραστικών λύσεων της Interactivo σε εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2008

 

Η Ε.Υ.Υ. (Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης) για το eTwinning σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ ( Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) του ΕΚΔΔΑ διοργάνωσε πενθήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Εκπαίδευση Πρεσβευτών eTwinning σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης και νέα εργαλεία ηλεκτρονικής αδελφοποίησης» μεταξύ 20 και 24 Οκτωβρίου 2008 σε χώρους του ΙΝΕΠ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος). Στο πρόγραμμα, που διάρκεσε 35 ώρες, οι πρεσβευτές της δράσης eTwinning καταρτίστηκαν:
σε γενικότερα θέματα ηλεκτρονικής μάθησης και απομακρυσμένης εκπαίδευσης, στην κατασκευή και διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων-σεμιναρίων προς την εκπαιδευτική, κοινότητα με χρήση του νέου χώρου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης https://www.etwinning.gr/moodle, ως προς τη χρήση της νέας πλατφόρμας www.etwinning.net, και σε νέα εργαλεία, ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθεί σε ένα έργο eTwinning και στην τεχνολογία των φορητών εφαρμογών.

 

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Acropol, η απολογιστική συνάντηση του σώματος πρεσβευτών της δράσης eTwinning με χορηγό την εταιρία Oracle. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:
οι πρεσβευτές της δράσης eTwinning ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις της δράσης eTwinning σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, έγινε o απολογισμός της δράσης και συζητήθηκαν θέματα, προβληματισμοί και προτάσεις για το μέλλον της δράσης etwinning,

 

H κα Ε. Τσιπα, εκπρόσωπος της εταιρίας Oracle, ενημέρωσε το σώμα των πρεσβευτών για τα προγράμματα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ThinkQuest της Oracle.
eTwinning – Συνεργασίες Σχολείων στην Ευρώπη    Σελίδα 1 από 2
https://www.etwinning.gr/index.php?pubId=1&issueId=3&sectionId=18&articleId=431&… 8/2/2009

 

O κ. Π. Κούτσης (γενικός διευθυντής της εταιρίας Interactivo) και ο κ. Π. Πολυχρονόπουλος (Εκπαιδευτικός-Σύμβουλος της εταιρίας Interactivo) παρουσίασαν τους διαδραστικούς πίνακες Smartboard και την εκπαιδευτική τους χρήση. Η εταιρία Interactivo έχει χορηγήσει διαδραστικούς πίνακες στο πλαίσιο εθνικών διαγωνισμών eTwinning.

Loading