Ελληνικός οδηγός αξιοποίησης SMART Board απο την INTERACTIVO

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός οδηγός αξιοποίησης διαδραστικού πίνακα SMARTBoard προσδοκά να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για το συνάδελφο εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδασκαλία με το διαδραστικό πίνακα. Είναι ένας οδηγός με προτάσεις διδασκαλίας από την ύλη μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να δώσουν ιδέες για την περαιτέρω αξιοποίηση του πίνακα.

Τα σενάρια, φυσικά και δεν αποτελούν καμία επίσημη πρόταση διδασκαλίας και ούτε πολλές φορές μπορούν να εφαρμοστούν κατά γράμμα. Καταβλήθηκε όμως μεγάλη προσπάθεια, ώστε ο οδηγός να είναι ένα πρακτικό όσο και χρήσιμο εργαλείο στον εκπαιδευτικό που καθημερινά δίνει το δικό του αγώνα στην τάξη.

Ο οδηγός γράφτηκε με σκοπό να γίνει το έναυσμα για δημιουργία μαθημάτων και δραστηριοτήτων που θα κάνουν τη διδασκαλία πιο ευχάριστη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ακόμα γράφτηκε για να καλύψει ένα κενό στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών πάνω στη χρήση διαδραστικών πινάκων και γενικά την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδακτική πράξη με απλά, πρακτικά, υλοποιήσιμα σενάρια διδασκαλίας.
Ο οδηγός απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν ή πρόκειται να πλαισιώσουν τη διδασκαλία τους με τη χρήση διαδραστικού πίνακα. Απευθύνεται κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμος και σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού οδηγού υπάρχουν ενενήντα τρία σενάρια/προτάσεις διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων από τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Mαθηματικών, της Φυσικής, της Γεωγραφίας-Γεωλογίας, της Βιολογίας, της Χημείας, της Πληροφορικής και των Αγγλικών. Σε κάθε σενάριο προσέχθηκε ο χρόνος υλοποίησης και η συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Γι’  αυτό το λόγο οι στόχοι και οι δραστηριότητες σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούν κατά γράμμα τα αντίστοιχα του βιβλίου καθηγητή και μαθητή. Από την άλλη μεριά, αποτελούν και ανοικτές προτάσεις, καθώς δείχνουν τον τρόπο οργάνωσης ενός μαθήματος ημέρας σε διαδραστικό πίνακα, αλλά και τον τρόπο δημιουργίας αντίστοιχων δραστηριοτήτων με αυτές που υπάρχουν στον οδηγό. Επίσης,  ο συνάδελφος εκπαιδευτικός θα βρει στις σελίδες του οδηγού προτάσεις αξιοποίησης διαδικτυακών τόπων και άλλου υποστηρικτικού υλικού για τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει.

Κλείνοντας το σύντομο πρόλογο θα θέλαμε να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια κατά τη συγγραφή του να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα χρήσης κυρίως των εικόνων που προέρχονται από το διαδίκτυο. Έτσι, προτιμήθηκαν εικόνες μέσω διαδικτυακών τόπων που παρέχουν περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου) κάτω από άδειες ελεύθερης χρήσης. Το υπόλοιπο υλικό αποτελεί μέρος του λογισμικού που συνοδεύει το διαδραστικό πίνακα. Με την ίδια φιλοσοφία της ελεύθερης χρήσης και διαμοιρασμού, γράφτηκε και αυτός ο οδηγός, που όλο το περιεχόμενό του υπόκειται σε άδεια Creative Commons.

Ευελπιστούμε να φανεί τόσο χρήσιμος όση ήταν η αγάπη και το μεράκι που αποτέλεσαν τα βασικά υλικά για τη συγγραφή αυτού του εκπαιδευτικού οδηγού.

Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ https://interactivo.gr/index.php?module=content&page_id=155

 

 

Loading